Stomatološka ordinacija dr D. Lopičić

Cenovnik usluga (prikaz u dinarima)

Stomatološki pregled

Stomatološki pregled 1000
Specijalistički pregled 2000

Dečija i preventivna stomatologija

Zalivanje fisura (po zubu) 1500
Vađenje mlečnih zuba 1500
Ispun na mlečnom zubu 1500
Fluorizacija zuba (cela vilica) 2500

* Ostale intervencije se naplaćuju kao kod odraslih


Konzervativno lečenje zuba

Kompozitni ispun 2500 - 3500
Kompozitna nadogradnja FRC kocic 6000
Endodontsko lečenje zuba 4000 - 9000

Stomatološka protetika

Metalokeramička kruna (član) 10800
Bezmetalna kruna 24000 20000
Keramička faseta 24000
Metalokeramička kruna na implantu 30000 - 42000
Bezmetalna kruna na implantu 48000 - 50000
Totalna proteza 30000 26400
Parcijalna pločasta proteza 26400
Skeletirana parcijalna proteza 43000
Par atečmena 12000
Livena nadogradnja / nadogradnja fiberglas kočićem 4800
Konstrukcija ALL ON FOUR sa metalokeramičkim krunicama 300000 - 360000
Konstrukcija ALL ON FOUR sa bezmetalnim (cirkon) krunicama 360000 - 420000

Estetska stomatologija

Izbeljivanje pojedinačnih zuba 2500
Izbeljivanje sa splintom (obe vilice) 24000 15600
Izbeljivanje zuba u ordinaciji 18000

Parodontalna terapija

Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga 3000
Peskiranje zuba 1500
Obrada paradontalnog džepa 1500
Režanj operacija (do 3 zuba) 7200
Režanj operacija (do 8 zuba) 6200
Režanj operacija (preko 9 zuba) 4800
Ugradnja veštačke kosti sa membranom 34000
SMAT 14400
Gingivektomija sa osteoplastikom 6000
Gingivektomija sa gingivoplastikom 3000
Hirurška terapija recesija 14000
Hirurška terapija recesija (po zubu) 3000

Oralna hirurgija

Lokalna anestezija – besplatna ---
Uslužno davanje anestezije 1200
Vađenje zuba 1500 - 3000
Hirurško vađenje impaktiranih zuba (umnjaka) 12000
Apikotomija 12000
Augmentacija kosti 24000-48000
Sinus lift (spoljni pristup) 48000
Sinus lift (transalveolarni pristup) 24000
Ugradnja implantata 48000 - 84000
Ugradnja mini implantata 36000
Hirurška intervencija ALL ON FOUR 360000
Frenektomija 6000
Hirurško zatvaranje OAK 12000

Ortodoncija

Ortodontske mobilne proteze 30000
Monoblok 27000
Fiksni ortodontski aparat 72000
Fiksni ortodontski aparat - estetski 96000
Ortodontska folija retentivna 7200
Dijagnostika 2000
Ortodontska kontrola 1200

Pored gotovinskog plaćanja, prihvatamo i kartice.
Posebne pogodnosti za firme! Mogućnost odloženog plaćanja.